Uudised

Aasta 2020 suure nädala sündmused

Lisatud: 04. aprill 2020

Head sõbrad! Aastal 2020 toimuvad suure nädala jumalateenistuste otseülekanded Rannu Püha Martini kirikust neljapäeval kell 18, reedel kell 10 ning pühapäeval kell 10. Olge väga hoitud! https://www.facebook.com/pg/rannukirik/videos/...


Anname teada, et 22. märtsil, pühapäeval, toimub Rannu kirikust esimene jumalateenistuse OTSEÜLEKANNE kell 10:00-11:15 meie facebooki lehel facebook.com/rannukirik. Püüame otseülekandeid tulevikus teha igal pühapäeval.  Samuti tuletame meelde, et koroonaviiruse leviku tõttu Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorras kuulutas EELK peapiiskop Urmas Viilma välja üleüldised palvepäevad: 18. märtsil, 20. märtsil, 25. märtsil, 27. märtsil, 1. aprillil ja 3. aprillil 2020. Nendel päevadel toimuvad facebookis palvuste otseülekanded/videosalvestused Rannu kirikust. Õnnistussooviga Rannu kogudus...


Peaministri kiri kirikurahvale

Lisatud: 03. märts 2020

Armas Rannu kogudus ja kogu Rannu kihelkond! Edastame siinkohal peaministri kirja kirikurahvale. Jumal õnnistagu meie juhte ning andku jõudu, tarkust ja jaksu tegemaks tarku otsuseid. Jumala hoidmist teile kõigile! Järgnevalt peaministri kiri: Austatud Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud ja kogudused! Eesti on koroonaviiruse leviku tõttu sattunud raskesse seisu. Sarnaselt paljudele teistele maailma ja Euroopa Liidu riikidele on Eestis kuulutatud välja eriolukord, et lähikontaktide piiramise kaudu tõkestada viiruse levikut ning majandusmeetmete abil leevendada lööki meie inimeste toimetulekule. Nende sammude elluviimine sõltub paljude eestimaalaste kindlameelsusest, abist ning valmisolekust olukorra paranemisse panustada. Vabariigi Valitsus ja ametkonnad pingutavad tõsiselt, et meie inimeste tervist kaitsta ning kujunenud olukorrast võimalikult väikeste kahjudega välja tulla. Mul on südamest kahju, et ka Eestimaa kirikud on antud seisukorras pidanud oluliselt piirama oma usuliste talituste läbiviimist ning leidma ühiselt jumalateenistustele kogunemise asemel teisi võimalusi kogudusetööd teha. Kindlasti pole meie inimesed jäänud…...


Üleüldised palvepäevad

Lisatud: 03. märts 2020

Head Rannu koguduse sõbrad ja kogu Rannu kihelkond Koroonaviiruse leviku tõttu Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorras kuulutas EELK peapiiskop Urmas Viilma välja üleüldised palvepäevad: 18. märtsil, 20. märtsil, 25. märtsil, 27. märtsil, 1. aprillil ja 3. aprillil 2020. Üle Eesti helistatakse keskpäeval kell 12 ja pärastlõunal kell 15 viis kuni kümme minutit kirikukelli, et kutsuda inimesi üles oma usus püsima, rõõmsalt oma usku tunnistama, aga ka meelt parandama ja palvetama. Palvepäevade piiblitekstid on: 18. märtsil 2020 Psalm 30 – Tänu surmast pääsemise eest 5. Moosese 4:29-31 – Hoiatus ebajumalateenistuse eest Roomlastele 5:1-11 – Kristus on meid lepitanud Jumalaga Matteuse 4:23-24 – Rahvas koguneb Jeesuse ümber 20. märtsil 2020 Psalm 42 – Igatsus Jumala järele 2. Ajaraamat 7:13-15 – Issand ilmutab ennast Saalomonile teist korda Roomlastele 8:18-21 – Tulevane kirkus Matteuse 8:1-3 – Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise 25. märtsil 2020 Psalm 71…...


LEERIKOOL algab Rannu koguduses 11 märtsil 2020. Tunnid hakkavad toimuma kirikus igal kolmapäeval kell 19:00. Tunni kestus on poolteist tundi. Leeripüha on 10. mail 2020. Eraldi registreeruma ei pea, tuleb lihtsalt kohale tulla. Kohtume leerikoolis!...


Rannu kogudus soovib jätkuvalt olla inimestele toeks ning anda oma panus kohalikku kogukonda. Tegutseme põhiliselt kirikuhoones, mille põrand vajab väljavahetamist, sest on juba aastaid olnud avariilises seisus puidumädaniku ja seente kahjustuste tõttu. Oleme tänu projektitoetustele (kaasrahastajateks Elva vald, Muinsuskaitseamet ja Gustav Adolf Werk) saanud osaliselt välja vahetada pikihoone lõunakülje põranda, kuid vahetamist vajab kogu saali põrand. Selleks aga puuduvad kogudusel rahalised vahendid. Kogudus ootab abivalmis inimestelt annetusi, mille toel ka ülejäänud kirikusaali põrand välja vahetada. Iga väiksemgi annetus loeb! Annetused palume kanda koguduse arvelduskontole: Saaja nimi: EELK Rannu kogudus EE501010102020830009 SEB Selgituseks palun märkige: Annetus põrandatöödeks. Aitäh kõigile, kes toetavad!...