Uudised

Rannu kirikus oli taas leeripüha

Lisatud: 07. juuli 2019

Head sõbrad! Meil on hea meel teatada, et 21. juulil sai Rannu kirikus leeriõnnistuse kaks uut koguduse liiget. Leeriõnnistamisel tunnistab ja kinnitab ristitud inimene oma usku Kolmainu Jumalasse. Jumal õnnistagu uusi koguduse liikmeid ning hoidku neid nende eluteel!...


Tere head Rannu koguduse sõbrad! Rannu kogudus on pikalt oodanud võimalust remontida orel. Kogudus esitas 2018 a. sügisel oreli restaureerimise lõpetamiseks rahataotlused Elva vallale ja PRIA-le (LEADER-meede) ning mõlemad taotlused said positiivse hinnangu. Loodame, et orel saab korda juba 15. augustiks 2019. Oreli taaspühitsemine toimub 18. augustil 2019. Projekti toetab ka EELK Toetusfond lühiajalise laenuga. Projekti nimetus: Rannu oreli restaureerimise lõpetamine PRIA Toetuse määr: 90.00%PRIA toetuse summa: 20142.00 Käesoleva projekti raames on plaanis viia lõpule Rannu kirikus asuva vendade Kriisade oreli (1906) restaureerimistööd, mille valmides oleks orel kontsertkorras. Orel on unikaalne kultuurimälestis ja suurepärase kõlaga kontsertpill. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Põhikiri ja kehtiv Arengukava peavad väga oluliseks kirikute korrashoidu, kontserttegevust, noorte kaasamist ja uute võimaluste leidmist maakoguduste töös. Võrtsjärve Ühenduse arengustrateegia peab oluliseks külade ja kantide identiteeditunde tugevdamist ja kultuurielu toetamist. Koguduseelu toetab oluliselt inimeste hakkamasaamist ja kuuluvustunnet ning põlvkondade lõimumist,…...


Head sõbrad! Meil on hea meel teatada, et juulis on võimalik kõigil huvilistel Rannu kirikut külastada väljaspoolt koguduse sündmusi. Kirik on avatud alates 5. juulist kuni 28. juulini igal reedel, laupäeval ja pühapäeval, kell 12:00-17:00. Kõik huvilised on väga oodatud! Jumalateenistused nüüd uuel ajal, pühapäeviti kell 10. Täpsem info: http://www.teelistekirikud.ekn.ee/2019/kirik.php?id=700&mk=Tartumaa...


Pilte: surnuaiapüha Rannu kalmistul

Lisatud: 06. juuni 2019

Rannu kalmistul toimus 24. juunil surnuaiapüha. Saime keset kiiret elutempot hetkeks peatuda, üheskoos laulda, mälestada lahkunuid ning mõtiskleda igavikulistel teemadel. ...


Rannu kirikus oli leeripüha

Lisatud: 06. juuni 2019

Head sõbrad! Leeriõnnistamisel tunnistab ja kinnitab ristitud inimene oma usku Kolmainu Jumalasse. Temast saab koguduse täisõiguslik liige. Meil on heameel teatada, et möödunud pühapäeval sai Rannu kirikus leeriõnnistuse 4 inimest. Jumal õnnistagu uusi koguduse liikmeid ning hoidku neid nende eluteel! Jumalateenistust pidasid Rannu koguduse õpetaja Timo Svedko ja Põlva Püha Neitsi Maarja koguduse õpetaja Toomas Nigola....


Head sõbrad! Anname teile teada, et alates 12. maist 2019 (kaasa arvatud) algavad pühapäevased jumalateenistused Rannu kirikus kell 10:00. Kaetud on armulaud. Täpsemat infot jumalateenistuste kohta saab meie kodulehekülje kalendrist. EELK Rannu kogudus...