EELK Rannu kogudus ja EELK Valga praostkond viisid 15.04.22-1.08.2023 ellu LEADER-i ühisprojekti „Pärandkultuur ja vaimne tervis“. Projekti eesmärgiks oli COVID-19 mõju vähendamine Rannu kogukonnas ja koostöö EELK Valga praostkonna koguduste vahel. Toimusid kaks noortelaagrit, Kirikute Öö üritused, praostkondlik piiblipäev, õppereis H. Wühneri pärandiga tutvumiseks, nukuteater Tallekese etendused Rannu koolile, lasteaiale ja Puhja koolile ja mitmed muud sündmused. Täname Võrtsjärve Ühendust ja Leaderit toetamast huvitavat ja harivat projekti, mis innustas koostööle ja suurendas osalejate motivatsiooni ühiselt tutvuda Lõuna-Eesti kristliku kultuuripärandiga....