Uudised

...


...


R, 15. juulil kell 10.00–17.00 L, 16. juulil kell 10.00–17.00 P, 17. juulil kell 10.00–17.00 R, 22. juulil kell 10.00–17.00 L, 23. juulil kell 10.00–17.00 P, 24. juulil kell 10.00–17.00 R, 29. juulil kell 10.00–17.00 L, 30. juulil kell 10.00–17.00 P, 31. juulil kell 10.00–17.00...


2021. aasta sügisel toimusid Rannu Püha Martini kirikus luukambri põranda restaureerimistööd. Projekti tulemusel on uuendatud luukambri põrand ja avatud krüpt ning ellu viidud kolmas ja viimane etapp Rannu kiriku põrandate restaureerimisprojektist. Luukambrisse on sobiva mööbli annetanud perekond Eensaar. Luukamber on kasutuses talvekirikuna ja muudeks koguduse vajadusteks. Ehitustööd teostas Rehe Ehitus OÜ ja arheoloogilised uuringud Heiki Valk Tartu Ülikoolist. EELK Rannu kogudus tänab kohaliku omaalgatuse programmi ja Elva valda toetuse eest!...


2020. aasta esimeses pooles toimusid Rannu Püha Martini kirikus restaureerimistööd, mille eesmärgiks oli kiriku avalikus kasutuses olevate ruumide parendamine. Projekti tulemusel on renoveeritud käärkamber ning kirikusaali kahjustatud põrand 1/5 põrandapinna ulatuses. Käärkamber on kasutuses köetava kantselei-, lastetöö- ja koosolekuruumina ning kirik turvalisem ja atraktiivsem paik kogukonna ja kõigi külastajate jaoks. Tööd teostas Liivimaa Lossid OÜ. Võrtsjärve Ühenduse Leader-meetmest saadi toetust 10865,23 eurot ja Elva vallast 1277 eurot. EELK Rannu kogudus tänab MTÜ Võrtsjärve Ühendust, PRIA-t ja Elva valda toetuse eest!...


EELK Rannu Püha Martini koguduse teated

Lisatud: 12. detsember 2021

Märts 2022 K, 2. märts kl 14.00 Palvepäeva jumalateenistus. Armulaud P, 6. märts kl 14.00 Jumalateenistus. Armulaud P, 13. märts kl 14.00 Jumalateenistus P, 20. märts kl 14.00 Jumalateenistus. Armulaud P, 20. märts kl 16.00 Kevadise leerikursuse algus kirikus P, 27. märts kl 14.00 Jumalateenistus EELK Rannu Püha Martini Kogudus Neemisküla, 61109 Elva vald, Tartumaa, reg kood 80210935 A/a EE501010102020830009 SEB (saaja: EELK Rannu kogudus) Juhatuse esimees Jaan Eensaar tel 503 1774; e-post jaan.eensaar@gmail.com Koguduse hooldajaõpetaja Mart Jaanson tel 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee Koguduse veebilehekülg rannu.eelk.ee facebook.com/rannukirik...


1 2 3 13