Uudised

2020. aasta esimeses pooles toimusid Rannu Püha Martini kirikus restaureerimistööd, mille eesmärgiks oli kiriku avalikus kasutuses olevate ruumide parendamine. Projekti tulemusel on renoveeritud käärkamber ning kirikusaali kahjustatud põrand 1/5 põrandapinna ulatuses. Käärkamber on kasutuses köetava kantselei-, lastetöö- ja koosolekuruumina ning kirik turvalisem ja atraktiivsem paik kogukonna ja kõigi külastajate jaoks. Tööd teostas Liivimaa Lossid OÜ. Võrtsjärve Ühenduse Leader-meetmest saadi toetust 10865,23 eurot ja Elva vallast 1277 eurot. EELK Rannu kogudus tänab MTÜ Võrtsjärve Ühendust, PRIA-t ja Elva valda toetuse eest!...


EELK Rannu Püha Martini koguduse teated

Lisatud: 12. detsember 2021

Märts 2022 K, 2. märts kl 14.00 Palvepäeva jumalateenistus. Armulaud P, 6. märts kl 14.00 Jumalateenistus. Armulaud P, 13. märts kl 14.00 Jumalateenistus P, 20. märts kl 14.00 Jumalateenistus. Armulaud P, 20. märts kl 16.00 Kevadise leerikursuse algus kirikus P, 27. märts kl 14.00 Jumalateenistus EELK Rannu Püha Martini Kogudus Neemisküla, 61109 Elva vald, Tartumaa, reg kood 80210935 A/a EE501010102020830009 SEB (saaja: EELK Rannu kogudus) Juhatuse esimees Jaan Eensaar tel 503 1774; e-post jaan.eensaar@gmail.com Koguduse hooldajaõpetaja Mart Jaanson tel 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee Koguduse veebilehekülg rannu.eelk.ee facebook.com/rannukirik...


Hea Rannu kihelkonna rahvas! Suur tänu teile kõigile hea koostöö eest EELK Rannu Püha Martini kogudusega! Annan teile teada, et mitmete eluliste asjaolude tõttu ei ole mul enam võimalik täisväärtusliku omapoolse panusega teenida mitut kogudust ning pean kahjuks teatama, et alates 1. novembrist 2021 a. annan ma Rannu koguduse juhtimise üle praost Mart Jaansonile, kellest saab esialgu koguduse hooldajaõpetaja. Praegu käivad läbirääkimised uue vaimuliku leidmiseks. Samuti annan teada, et jutlustan koguduse õpetajana viimast korda Rannu kirikus pühapäeval 31. oktoobril, pärast mida on kirikus kaetud ka kohvilaud, kus võime olla ühises osaduses. Olete kõik oodatud ühisele koosviibimisele! Jumalateenistus algab kell 10. Mõtlen suure tänutundega nendele aastatele, mil mul on olnud privileeg teenida Rannu Püha Martini kogudust. Väga paljud teist on olnud oma abi ning palvetega toeks mulle ja kogu kogudusele ning hindan meie ühist koostööd väga kõrgelt! Aitäh teile kõigile! Soovin…...


3. oktoobril 2021 a. sõitis Rannu koguduse seltskond Jõhvi, et külastada Jõhvi Mihkli kogudust, kellega oleme eestpalve osaduses. Tegemist oli meeldejääva sõiduga: võtsime osa pühapäevasest jumalateenistusest, saime tutvuda kirikuga ning olla ühiselt kohvilauas. Suur tänu õpetaja Peeter Kaldurile ja kogu Jõhvi Mihkli kogudusele sooja vastuvõtu eest! Hoiame teid jätkuvalt eestpalves, Jumala õnnistust!...


...


Kirik avatud – Teelistekirikud 2021

Lisatud: 07. juuli 2021

Head sõbrad! Tuletame meelde, et kirik on sel suvel täiendavalt avatud: 05.07-25.07R 10.00-17.00  L 10.00-17.00  P 10.00-17.00 Tere tulemast EELK Rannu Püha Martini kirikusse! Lisainfo: http://www.teelistekirikud.ekn.ee/2021/louna-eesti/tartumaa/...


1 2 3 13