Uudised

LEERIKOOL algab Rannu koguduses 1. oktoobril 2019. Tunnid hakkavad toimuma kirikus igal teisipäeval kell 19:00. Tunni kestus on poolteist tundi. Leeripüha on 1. detsembril 2019. Täpsema ajagraafiku leiate meie kodulehe kalendrist (rannu.eelk.ee). Eraldi registreeruma ei pea, tuleb lihtsalt kohale tulla. Kohtume leerikoolis!...


Pühapäeval, 18. augustil 2019 pühitses piiskop Joel Luhamets Rannu kirikus taastatud oreli. Teenis ja jutlustas piiskop Joel Luhamets. Kaasa teenisid praostkonna vaimulikud Mart Jaanson, Vallo Ehasalu, Maarja Sokk, Timo Švedko ning Soome Lammi koguduse õpetaja Heli Ulvinen. Külas olid soomlased Lammi sõpruskogudusest. Muusikaga teenisid Lauri Kalvik (trompet), Marju Riisikamp (orel) ja Meelis Olev (orel). Üritus tõi kokku inimesi nii Elva vallast kui ka mujalt Eestist. Tänu kõigile, kes päeva õnnestumisse oma panuse andsid! [ngg src="galleries" ids="5" display="basic_thumbnail"]...


Pühapäeval saab pühitsetud Rannu kiriku renoveeritud orel. Teenib ja jutlustab piiskop Joel Luhamets. Kaasa teenivad praostkonna vaimulikud ning Soome Lammi koguduse õpetaja Heli Ulvinen. Trompetil Lauri Kalvik, orelil Marju Riisikamp ja Meelis Olev. Kõik on oodatud!...


Rannu kirikus oli taas leeripüha

Lisatud: 07. juuli 2019

Head sõbrad! Meil on hea meel teatada, et 21. juulil sai Rannu kirikus leeriõnnistuse kaks uut koguduse liiget. Leeriõnnistamisel tunnistab ja kinnitab ristitud inimene oma usku Kolmainu Jumalasse. Jumal õnnistagu uusi koguduse liikmeid ning hoidku neid nende eluteel!...


Tere head Rannu koguduse sõbrad! Rannu kogudus on pikalt oodanud võimalust remontida orel. Kogudus esitas 2018 a. sügisel oreli restaureerimise lõpetamiseks rahataotlused Elva vallale ja PRIA-le (LEADER-meede) ning mõlemad taotlused said positiivse hinnangu. Loodame, et orel saab korda juba 15. augustiks 2019. Oreli taaspühitsemine toimub 18. augustil 2019. Projekti toetab ka EELK Toetusfond lühiajalise laenuga. Projekti nimetus: Rannu oreli restaureerimise lõpetamine PRIA Toetuse määr: 90.00%PRIA toetuse summa: 20142.00 Käesoleva projekti raames on plaanis viia lõpule Rannu kirikus asuva vendade Kriisade oreli (1906) restaureerimistööd, mille valmides oleks orel kontsertkorras. Orel on unikaalne kultuurimälestis ja suurepärase kõlaga kontsertpill. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Põhikiri ja kehtiv Arengukava peavad väga oluliseks kirikute korrashoidu, kontserttegevust, noorte kaasamist ja uute võimaluste leidmist maakoguduste töös. Võrtsjärve Ühenduse arengustrateegia peab oluliseks külade ja kantide identiteeditunde tugevdamist ja kultuurielu toetamist. Koguduseelu toetab oluliselt inimeste hakkamasaamist ja kuuluvustunnet ning põlvkondade lõimumist,…...


Head sõbrad! Meil on hea meel teatada, et juulis on võimalik kõigil huvilistel Rannu kirikut külastada väljaspoolt koguduse sündmusi. Kirik on avatud alates 5. juulist kuni 28. juulini igal reedel, laupäeval ja pühapäeval, kell 12:00-17:00. Kõik huvilised on väga oodatud! Jumalateenistused nüüd uuel ajal, pühapäeviti kell 10. Täpsem info: http://www.teelistekirikud.ekn.ee/2019/kirik.php?id=700&mk=Tartumaa...


1 2 3 5