EELK Rannu kogudus ja EELK Valga praostkond ühisprojektis „Pärandkultuur ja vaimne tervis“.

EELK Rannu kogudus ja EELK Valga praostkond viisid 15.04.22-1.08.2023 ellu LEADER-i ühisprojekti „Pärandkultuur ja vaimne tervis“. Projekti eesmärgiks oli COVID-19 mõju vähendamine Rannu kogukonnas ja koostöö EELK Valga praostkonna koguduste vahel. Toimusid kaks noortelaagrit, Kirikute Öö üritused, praostkondlik piiblipäev, õppereis H. Wühneri pärandiga tutvumiseks, nukuteater Tallekese etendused Rannu koolile, lasteaiale ja…...

Jumalteenistused mai 2024

05.05 kell 14 jumalateenistus armulauaga. Samal ajal lastele pühapäevakool. 12.05 kell 14 jumalateenistus. 19.05 kell 14 jumalateenistus armulauaga. Laulab Rannu koguduse segakoor. 26.05 kell 14 jumalateenistus armulauaga. Samal ajal lastele pühapäevakool....