EELK Rannu Püha Martini koguduses alustab pühapäevakool

...