Rannu kiriku käärkambri ja põranda restaureerimine

2020. aasta esimeses pooles toimusid Rannu Püha Martini kirikus restaureerimistööd, mille eesmärgiks oli kiriku avalikus kasutuses olevate ruumide parendamine. Projekti tulemusel on renoveeritud käärkamber ning kirikusaali kahjustatud põrand 1/5 põrandapinna ulatuses. Käärkamber on kasutuses köetava kantselei-, lastetöö- ja koosolekuruumina ning kirik turvalisem ja atraktiivsem paik kogukonna ja kõigi külastajate jaoks.…...