EELK Rannu Püha Martini koguduse teated

2021 P, 19. dets kl 14.00 IV advendi jumalateenistus. Armulaud K, 22. dest kl 8.30 Rannu Kooli jõulujumalateenistus kirikus R, 24. dets kl 14.00 Jõuluõhtu jumalateenistus L, 25. dets kl 14.00 I jõulupüha jumalateenistus. Armulaud P, 26. dets kl 14.00 II jõulupüha jumalateenistus. Armulaud E, 27. dets kl 11.00 Leeritund…...