Tutvustus

Rannu kihelkond on üks vanemaid Eestis. Teadaolevalt oli Rannus iseseisev preester juba 1347. aastal. Praegusel kohal paiknev püha Martinuse kirik pärineb 15. sajandist. Sellele viitavad mõned kiriku kooris ja pikihoones säilinud detailid, mis samas kinnitavad, et Rannu kirik võis sel ajal olla sisekujunduselt Eesti kirikute hulgas üks väljapaistvamaid.

Kiriku sisustus

Kiriku sisustusest väärib kõige enam tähelepanu kantsel, mille korpus on valmistatud 16. sajandi keskpaiku (1554. a.) Tartu meistri poolt. Trepistik ja kõlaräästas on lisatud 17. sajandil. Arvatavasti on see kantsel Rannu kirikusse toodud mõnest Tartu linna kirikust seoses kiriku remonditöödega 1640. aastatel. 1634. aasta visitatsiooniprotokollist selgub, et siis kantslit veel Rannus polnud. Kunstiliselt kuulub see renessanss-stiili ja on Baltikumi vanim säilinud kantsel. Kantsli külgedel paiknevad nikerdatud reljeefid, kus on kujutatud Kristust koos Ristija Johannese, Moosese ja Aaroniga. See kombinatsioon on üsna erandlik, kuna tavaliselt kujutatakse Kristust koos nelja evangelistiga.

Rannu kirik ETV saatesarjas “Tähendamisi”