Rannu Püha Martini kirikus peeti leeripüha. Leeriõnnistamisel tunnistab ja kinnitab ristitud inimene oma usku Kolmainu Jumalasse. Temast saab koguduse täisõiguslik liige. Meil on hea meel teatada, et 5 juulil 2020 a. sai Rannu kirikus leeriõnnistuse kuus inimest. Palju Jumala õnnistusi teile teie eluteel! Kui Jumal lubab, siis järgmine leerikool juba sügisel! Kohtumiseni!...