Rannu kooriruumi katuse restaureerimine on lõppenud ja jätkuvad tööd pikihoone katusel. Projekti tegevuseks oli Rannu Püha Martini kiriku kooriruumi katuse restaureerimine ja tulemuseks paremas korras avalikus kasutuses hoone. Kirikus toimub aastas üle 60 sündmuse: jumalateenistused, talitused, kontserdid, laste- ja muusikatöö, ekskursioonid. Kogudus võtab osa Teeliste Kirikute ja Kirikute Öö üritustest. Võrtsjärve Ühendus MTÜ, PRIA, Leader-programmi toetus projektile 28742,96€. Täname kaasrahastajat Muinsuskaitseametit, Elva valda ja Rannu ettevõtteid ning eraisikutest annetajaid!...