aprill2021

Käesolev aasta on EELK-s juhtorganite valimise aasta. Rannu Püha Martini koguduse nõukogu ja juhatuse valimised toimusid 11. aprillil 2021 a. Rannu koguduse nõukogu koosseisu kuulub 7 valitavat liiget, koguduse õpetaja on nõukogus ameti poolest. Järgmiseks neljaks aastaks valitud nõukogu koosseisu kuuluvad: Maret Aru, Jaan Eensaar, Liisa Eensaar, Elve Järveküla, Katrin Mägi, Maarja Sapar ja Ülle Tensmann. Eelmisest koosseisust jätkab 3 liiget, uuteks liikmeteks on Maret Aru, Elve Järveküla, Katrin Mägi ja Ülle Tensmann. Nõukogu eelmisest koosseisust täname panuse eest Eda Madistet, Urmas Madistet, Lauren Williamsi ning Vaike Kukke. Värskelt valitud nõukogu valis ka koguduse juhatuse ning sinodisaadikud. Koguduse juhatuse koosseisu kuuluvad alates 11. aprillist lisaks õpetajale Jaan Eensaar (juhatuse esimees) ning Katrin Mägi (aseesimees). Uued sinodisaadikud on Jaan Eensaar ja…...


Hea koguduse täiskogu! Esitame siinkohal nõukogu kandidaadid aastal 2021. Koguduse nõukogu saavad valida täiskogu liikmed – need, kes on tasunud koguduse 2020. aasta liikmeannetuse ja käinud armulaual. Palume kontrollida koguduse õpetajalt, kas Sinu liikmeannetus on tasutud. Valimised toimuvad 11. aprillil. Maret Aru Praegune tegevus ja eriala: õde, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, ortopeedia osakond; Eesti Ortopeedia Õdede Selts, juhatuse liige. Rannu koguduse liikmena oldud aeg ja senised tegevused koguduses: Alustasin teismelisena Rannu koguduses pühapäevakoolis käimist, täisõiguslikuks koguduse liikmeks sain peale leerikooli aastal 1991. Isiklik arvamus, millises valdkonnas ja milliste kogemustega võimalusel oleksite valmis panustama nõukogu liikmena koguduse ellu: Olen nõus panustama koguduse ellu vastavalt võimalustele, olen avatud ettepanekutele. Elav kogudus on ka Jumala tahe! Jaan Eensaar Abielus, üks naine ja neli…...