Koguduse nõukogu valimised 2021

Lisatud: 04/1/21

Hea koguduse täiskogu! Esitame siinkohal nõukogu kandidaadid aastal 2021. Koguduse nõukogu saavad valida täiskogu liikmed – need, kes on tasunud koguduse 2020. aasta liikmeannetuse ja käinud armulaual. Palume kontrollida koguduse õpetajalt, kas Sinu liikmeannetus on tasutud. Valimised toimuvad 11. aprillil.

Maret Aru

Praegune tegevus ja eriala: õde, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, ortopeedia osakond; Eesti Ortopeedia Õdede Selts, juhatuse liige. Rannu koguduse liikmena oldud aeg ja senised tegevused koguduses: Alustasin teismelisena Rannu koguduses pühapäevakoolis käimist, täisõiguslikuks koguduse liikmeks sain peale leerikooli aastal 1991. Isiklik arvamus, millises valdkonnas ja milliste kogemustega võimalusel oleksite valmis panustama nõukogu liikmena koguduse ellu: Olen nõus panustama koguduse ellu vastavalt võimalustele, olen avatud ettepanekutele. Elav kogudus on ka Jumala tahe!

Jaan Eensaar

Abielus, üks naine ja neli last. Kolm poega ja tütar. Kõrgem haridus Tartu Ülikooli Keskkonnatehnoloogia erialal. Olen töötanud Tartu Ülikoolis andmespetsialistina, Maaülikooli Limnoloogiakeskuse Järvemuuseumi juhatajana ja geoloogina erinevates välisriikides. Viimane üheksa aastat olen omanik ja 5. taseme mesinik ettevõttes OÜ Lõuna-Eesti Mesi. Toodan ja pakendan mett kõikidele suurtele kaubanduskettidele Eestis. Ristitud, leeritatud ja laulatatud 2010 aastal õpetaja Ants Toomingu poolt.

Liisa Eensaar

Eriala ja praegune tegevus: kõrghariduse olen omandanud Tartu Ülikoolis geoloogia erialal ja loodusainete õpetaja erialal, rakendusliku hariduse Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist mesiniku erialal. Olen töötanud spetsialistina Tartu Ülikoolis ja Eesti Maaülikoolis, geoloogiana Austraalia ettevõttes ja õpetajana Valguta koolis ning lühiajaliselt teistes koolides. Praegu töötan omaloodud ettevõttes OÜ Lõuna-Eesti Mesi projektijuhi ja mesinikuna. Olen ristitud Kolga-Jaani kirikus ja laulatatud 2010. aastal Rannu Püha Martini kirikus Ants Toomingu poolt. Meie peres kasvab neli last. Koguduse töös rakendaksin oma ettevõtja kogemusi.

Elve Järveküla

Töökoht Elva linnas Stenströms Skjortfabrik OÜ, ametinimetus- komplekteerija. Rannu koguduses oldud aeg on umbes 2,5 aastat. Käin sellest ajast enamasti igal pühapäeval Rannu kirikus jumalateenistusel, viimasel ajal märgin ära ka kirikus kohalkäijate arvu. Olen aidanud kaasa kirikus toimunud üritustel. Aitan meelsasti ka edaspidi heakorra töödel ja ürituste läbiviimisel ning jumalasõna kuulutamisel.

Kristiina Lobrev

Minu kodukohaks on kõik 26 aastat olnud Puhja. Aastal 2018 lõpetasin Tallinna Tehnikaülikooli teedeehituse eriala. Tänasel päeval olen asfalteerimistööde projektijuht. Miks ma liitusin Rannu kogudusega? Minu elus olid väga tähtsal kohal vanavanemad, kelle jaoks Piiblil oli väga oluline roll nende elus. Minu emapoolne vanaema luges igal õhtul palve enne, kui magama jäi. Eelmisel kevadel lahkus minu isapoolne vanaema, kes Rannu kirikus oli ristitud. Olen saanud mõlema vanaema lauluraamatud oma kätte. Tundsin kuidagi, et minu kohustus on neid hoida ja järg vahel on täpselt selles kohas, kus mõlema vanaema elu pooleli jäi. Rannu kogudusega liituma ajendaski isapoolse vanaema lahkumine ning soov saada kiriklikult laulatatud. Lisaks jäi silma Rannu koguduse õpetaja oma tegude ja toega. Rannu koguduse liikmeks sain ma 05.07.2020. Kuna hetkel valitsev keeruline olukord aheldab meid sageli kodudesse, siis hindan väga, et õpetaja Timo võimaldab facebooki vahendusel teenistusest osa saada. Püüan ikka kuus korra ka kohal käia. Lisaks osalesin sügisel lehekoristustalgutel. Kui saan, siis ikka aitan. Oleksin hea meelega valmis aitama kaasa projektide kirjutamisele ning võimalusel räägiksin kaasa kirikut puudutavatel teemadel.

Indrek Mettus

Katrin Mägi

Rannu koguduse liige alates 2019-st aastast. Ristitud ja leeritatud Rannu koguduses. Peale koguduse liikmeks saamist olen osalenud koguduse töös. Rannu kirik on minu kodukoha kirik, kus käisin juba lapsena koos vanaemaga. Rannu kirik on väärika ajalooga. Tuleviku lootus, et kirikust saaks kultuuripärand ümbruskonna kogukonnale. Kirik peaks olema nagu kodu, kuhu võib alati tagasi tulla. Seal võiks käia igal päeval, mitte ainult tähtpäevadel ja jõulude ajal. Võrdlen kirikut perekonnaga, kus võiksid olla vabad ja hoolivad suhted. Nõukogusse valituks osutades, püüan hoolivaid suhteid säilitada, ulatada abikäe neile, kes vajavad. Samuti osaleda kiriku argilistes toimingutes. Olgu selleks kiriku koristustööd, ürituste korraldamine ning uute ideede ja võimaluste arutelu.

Katrin Olev

Maarja Sapar

Kasvanud olen Konguta vallas, kuid praegu elan perega Tõraveres. Olen Rannu koguduse pikaaegne liige, osaledes nii nõukogu- kui ka juhatuse tegevuses. Igapäevaselt töötan Hellenurme hooldekeskuses liikumisjuhendajana, kuid hetkel olen emapuhkusel. Kasvatan koos abikaasa Andresega kolme vahvat poega.

Veljo Sitska

Olen sündinud ja kasvanud Siimustis. Elu on toonud mind siia Elva valda. Hetkel olen elanud üle aasta juba Puhjas. Olen lihtne mees ja teinud erinevaid lihtsaid töid – hetkel olen laotaja juht. Miks ma soovisin liituda Rannu kogudusega? Elus on olnud keerdkäike ja soov saada lõpuks kiriklikult laulatatud. Koguduse liikmeks sain ma 05.07.2020. Sageli kuulan teenistust facebooki vahendusel täpselt siis, kui vajadus tekib. Kirikus püüan käia teenistustel kord kuus. Sügisel võtsin osa ka lehekoristusest. Kui saan, siis ikka aitan kaasa füüsiliselt kiriku ja selle ümbruse säilimisele. Timo toetab oma mõtetega palju. See on suur rõõm, et on keegi, kes helistab ja küsib, kuidas Sul läheb? Eriti sellel keerulisel ajal. Sooviksin saada võimalusel kiriku nõukogu liikmeks, et rääkida kaasa kirikut puudutavate ehitustööde teostamisel. Vajadusel ja võimalusel võin ka aidata.

Ülle Tensmann

1966.aastast on meie pere elanud Rannu-mail, esialgu mõned aastad Kurekülas, hiljem Noormas, 1987. aastast elan Rannu alevikus ja sellest ajast kuni praeguseni töötan Rannu koolis algklasside õpetajana (nüüd klassiõpetaja). Rannu Püha Martini koguduse liige olen 2018. aastast (leeriõnnistuse sain 14. okt. 2018; ristitud 1991.aastal). Rannu koguduse liikmena olen jõudumööda kaasa aidanud pühapäevakooli tegemistes-toimetustes ja olen lubanud ka edaspidi seda teha.

Lauren Williams

Praegune tegevus ja eriala: kodune, õppinud Eesti Maaülikoolis aiandust. Rannu koguduse liikmena oldud aeg ja senised tegevused koguduses: leeritatud 1999a, kirikus käinud ja abistanud ka varasemalt. Seni olen saanud aidata kaasa koristamisel, avatud kirikute päevadel kirikus külastajatele olemas olla, kiriku kellade projekti panustanud. Isiklik arvamus, millises valdkonnas ja milliste kogemustega võimalusel oleksite valmis panustama nõukogu liikmena koguduse ellu: olen valmis aitama korrastustöödega ja suvel võimalusel ka kiriku uksi lahti hoidma külalistele (juhul kui sel aastal see võimalik peaks olema)