veebruar2020

LEERIKOOL algab Rannu koguduses 11 märtsil 2020. Tunnid hakkavad toimuma kirikus igal kolmapäeval kell 19:00. Tunni kestus on poolteist tundi. Leeripüha on 10. mail 2020. Eraldi registreeruma ei pea, tuleb lihtsalt kohale tulla. Kohtume leerikoolis!...


Rannu kogudus soovib jätkuvalt olla inimestele toeks ning anda oma panus kohalikku kogukonda. Tegutseme põhiliselt kirikuhoones, mille põrand vajab väljavahetamist, sest on juba aastaid olnud avariilises seisus puidumädaniku ja seente kahjustuste tõttu. Oleme tänu projektitoetustele (kaasrahastajateks Elva vald, Muinsuskaitseamet ja Gustav Adolf Werk) saanud osaliselt välja vahetada pikihoone lõunakülje põranda, kuid vahetamist vajab kogu saali põrand. Selleks aga puuduvad kogudusel rahalised vahendid. Kogudus ootab abivalmis inimestelt annetusi, mille toel ka ülejäänud kirikusaali põrand välja vahetada. Iga väiksemgi annetus loeb! Annetused palume kanda koguduse arvelduskontole: Saaja nimi: EELK Rannu kogudus EE501010102020830009 SEB Selgituseks palun märkige: Annetus põrandatöödeks. Aitäh kõigile, kes toetavad!...


Rannu Püha Martini kiriku lõunalöövis tuli põranda vahetamise käigus esile mitmeid põnevaid leide, mis pakuvad erilist huvi nii arheoloogidele kui ka kunstiajaloolastele. Tavaremondist kujunes arheoloogiline kaevamine ning see on kiriku vastu tekitanud vaid positiivset huvi. Samal ajal on kogudus jätkanud oma tavapärast töörütmi ning pühapäevaseid jumalateenistusi peetakse hetkel ajaloolisse luukambrisse rajatud talvekirikus. 24. jaanuaril leiti kirikusse maetud inimese luustik koos 14. sajandist pärit mündiga. Samas tulid esile paest raidkivid, mis on olnud rõdu kolme kandeposti aluskivid, pärinedes hävinenud piilaritest – võlve toetanud tugisammastest. Lisaks piilaritele kaevati välja kolm kivimoodustist, mis osutusid enamvähem samal joonel asunud kõrvalaltarite vundamentideks. Põrandate parandustöid teostab Toivo Erilt, Liivimaa Lossid OÜ ja arheoloogilisi uuringuid viib läbi Heiki Valk. Rannu kiriku põrand on juba aastaid olnud avariilises…...