veebruar2019

Pühapäeval, 24. veebruaril 2019 kell 14:00 toimub Rannu kirikus pidulik iseseisvuspäeva Jumalateenistus armulauaga, teenib õp Timo Švedko.  Kaasa teenib Nõo kiriku meesansambel....


Tere head Rannu koguduse sõbrad!Rannu kogudus on pikalt oodanud võimalust remontida orel. Kogudus esitas 2018 a. sügisel oreli restaureerimise lõpetamiseks rahataotlused Elva vallale ja PRIA-le (LEADER-meede) ning mõlemad taotlused said positiivse hinnangu. Lühiajalise laenuga annab oma panuse ka EELK Toetusfond. Loodame, et orel saab korda juba 1. augustiks 2019. Hoiame seda projekti eestpalves!EELK Rannu Püha Martini kogudus...


Head Rannu koguduse sõbrad, Alates jõuludest on kõik suures kirikusaalis toimunud jumalateenistused olnud külmal ajal palju hubasemad, sest Rannu kogudusel on nüüd uus soojuskiirgur Weltem. Kirikusaali temperatuur on olnud plusskraadides ka krõbeda külmaga. Suured tänud Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (KÜSK) ja Elva Vallale toetuse eest! EELK Rannu Püha Martini kogudus  ...


Mt 8:23–34 Selle pühapäeva jutluse aluseks olev kirjakoht julgustab meid end kõiges Jumala hoolde usaldama. Issand on see, kellel on meelevald maailma ja kurjuse üle, loodusjõud ja kurjad vaimudki kuulavad tema sõna. Jeesus vaigistas tormi järvel ning aitas kurjadest vaimudest vaevatuid. Tema on see, kes toob lahendused ka meie probleemidele. Temale võime panna oma lootuse. Rasked on ahelad, millega seob meid meie patune loomus. Veel hirmutavamad võivad olla ahelad, millega seovad inimesi kurjad vaimud. Selliste ahelatega seob meid patt, mille laastav jõud tungis inimeste ellu pattulangemisel, siis kui inimene keeldus oma Looja ees olemast kuulekas ning alandlik. Selles olukorras oleme kõik juba oma elu algusest peale ning keegi ei saa tubliduse ja moraalsusega end päästa. Jumala päästet Kristuses vajab nii…...