2020. aasta esimeses pooles toimusid Rannu Püha Martini kirikus restaureerimistööd, mille eesmärgiks oli kiriku avalikus kasutuses olevate ruumide parendamine. Projekti tulemusel on renoveeritud käärkamber ning kirikusaali kahjustatud põrand 1/5 põrandapinna ulatuses. Käärkamber on kasutuses köetava kantselei-, lastetöö- ja koosolekuruumina ning kirik turvalisem ja atraktiivsem paik kogukonna ja kõigi külastajate jaoks. Tööd teostas Liivimaa Lossid OÜ. Võrtsjärve Ühenduse Leader-meetmest saadi toetust 10865,23 eurot ja Elva vallast 1277 eurot. EELK Rannu kogudus tänab MTÜ Võrtsjärve Ühendust, PRIA-t ja Elva valda toetuse eest!...