Märts 2022 K, 2. märts kl 14.00 Palvepäeva jumalateenistus. Armulaud P, 6. märts kl 14.00 Jumalateenistus. Armulaud P, 13. märts kl 14.00 Jumalateenistus P, 20. märts kl 14.00 Jumalateenistus. Armulaud P, 20. märts kl 16.00 Kevadise leerikursuse algus kirikus P, 27. märts kl 14.00 Jumalateenistus EELK Rannu Püha Martini Kogudus Neemisküla, 61109 Elva vald, Tartumaa, reg kood 80210935 A/a EE501010102020830009 SEB (saaja: EELK Rannu kogudus) Juhatuse esimees Jaan Eensaar tel 503 1774; e-post jaan.eensaar@gmail.com Koguduse hooldajaõpetaja Mart Jaanson tel 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee Koguduse veebilehekülg rannu.eelk.ee facebook.com/rannukirik...