Kogudus ootab annetusi põrandate vahetamiseks

Lisatud: 02/13/20

Rannu kogudus soovib jätkuvalt olla inimestele toeks ning anda oma panus kohalikku kogukonda. Tegutseme põhiliselt kirikuhoones, mille põrand vajab väljavahetamist, sest on juba aastaid olnud avariilises seisus puidumädaniku ja seente kahjustuste tõttu. Oleme tänu projektitoetustele (kaasrahastajateks Elva vald, Muinsuskaitseamet ja Gustav Adolf Werk) saanud osaliselt välja vahetada pikihoone lõunakülje põranda, kuid vahetamist vajab kogu saali põrand. Selleks aga puuduvad kogudusel rahalised vahendid.

Kogudus ootab abivalmis inimestelt annetusi, mille toel ka ülejäänud kirikusaali põrand välja vahetada. Iga väiksemgi annetus loeb!

Annetused palume kanda koguduse arvelduskontole:

Saaja nimi: EELK Rannu kogudus
EE501010102020830009
SEB

Selgituseks palun märkige: Annetus põrandatöödeks.

Aitäh kõigile, kes toetavad!