Rannu kiriku põranda alt tulid välja põnevad leiud

Lisatud: 02/13/20

Rannu Püha Martini kiriku lõunalöövis tuli põranda vahetamise käigus esile mitmeid põnevaid leide, mis pakuvad erilist huvi nii arheoloogidele kui ka kunstiajaloolastele. Tavaremondist kujunes arheoloogiline kaevamine ning see on kiriku vastu tekitanud vaid positiivset huvi. Samal ajal on kogudus jätkanud oma tavapärast töörütmi ning pühapäevaseid jumalateenistusi peetakse hetkel ajaloolisse luukambrisse rajatud talvekirikus.

24. jaanuaril leiti kirikusse maetud inimese luustik koos 14. sajandist pärit mündiga. Samas tulid esile paest raidkivid, mis on olnud rõdu kolme kandeposti aluskivid, pärinedes hävinenud piilaritest – võlve toetanud tugisammastest. Lisaks piilaritele kaevati välja kolm kivimoodustist, mis osutusid enamvähem samal joonel asunud kõrvalaltarite vundamentideks.

Põrandate parandustöid teostab Toivo Erilt, Liivimaa Lossid OÜ ja arheoloogilisi uuringuid viib läbi Heiki Valk. Rannu kiriku põrand on juba aastaid olnud avariilises seisus puidumädaniku ja seente kahjustuste tõttu. Tänu Võrtsjärve Ühenduse Leader-meetme toetusele 10 866,24€ on võimalik täielikult uuendada käärkambri ja osaliselt kiriku pikihoone saali põrand. Kaasrahastajateks on Elva vald, Muinsuskaitseamet ja Gustav Adolf Werk.