Üleüldised palvepäevad

Lisatud: 03/18/20

Head Rannu koguduse sõbrad ja kogu Rannu kihelkond

Koroonaviiruse leviku tõttu Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorras kuulutas EELK peapiiskop Urmas Viilma välja üleüldised palvepäevad: 18. märtsil, 20. märtsil, 25. märtsil, 27. märtsil, 1. aprillil ja 3. aprillil 2020.

Üle Eesti helistatakse keskpäeval kell 12 ja pärastlõunal kell 15 viis kuni kümme minutit kirikukelli, et kutsuda inimesi üles oma usus püsima, rõõmsalt oma usku tunnistama, aga ka meelt parandama ja palvetama.

Palvepäevade piiblitekstid on:

18. märtsil 2020

Psalm 30 – Tänu surmast pääsemise eest

5. Moosese 4:29-31 – Hoiatus ebajumalateenistuse eest

Roomlastele 5:1-11 – Kristus on meid lepitanud Jumalaga

Matteuse 4:23-24 – Rahvas koguneb Jeesuse ümber

20. märtsil 2020

Psalm 42 – Igatsus Jumala järele

2. Ajaraamat 7:13-15 – Issand ilmutab ennast Saalomonile teist korda

Roomlastele 8:18-21 – Tulevane kirkus

Matteuse 8:1-3 – Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise

25. märtsil 2020

Psalm 71 – Palve vanaduse saabudes

Jesaja 38:1-8 – Kuningas Hiskija haigus

2. Korintlastele 4:16-18 – Kristlikust lootusest

Matteuse 8:16-17 – Jeesus tervendab Kapernaumas

27. märtsil 2020

Psalm 121 – Iisraeli hoidja

Hesekiel 18:21-23 – Issanda tee on õige

Efeslastele 2:8-9 – Jumala elustavast armust

Markuse 1:40-42 – Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise

1. aprillil 2020

Psalm 130 – Hüüd patusügavusest

Hoosea 6:1-2 – Iisrael ei pöördu Issanda poole

1 Johannese 1:5-2:6 – Valguses käimisest

Luuka 4:38-40 – Jeesus tervendab Kapernaumas

3. aprillil 2020

Psalm 143 – Patukahetsuse palve

Jeremija 17:14-17 – Jeremija palub Jumalalt abi

Ilm 3:14-22 – Läkitus Laodikeia kogudusele

Jh 3:16-17 – Jeesus kõneleb Nikodeemosega

• palume, et kannatud ja ristil surnud Issand Jeesus Kristus annaks andeks kõigi patukahetsejate ja meeleparandajate eksimused ja patud;

• palume, et Jumal halastaks patuse maailma peale ja näitaks valgust koroonaviiruse levikuga kaasnenud ülemaalisest kriisist väljumiseks;

• palume kõigi viiruse tõttu igavikku lahkunud inimeste hingede pärast;

• palume, et Jumal tervendaks haigestunud;

• palume õnnistust arstidele ja meditsiinipersonalile, kes haigeid ravivad ja nende eest hoolitsevad;

• palume kõigi ametikandjate, ametnike ja otsustajate pärast, kes riigi ja kohalikul tasandil kriisi lahendamise nimel ööpäevaringselt tegutsevad, ning et Jumal annaks neile kannatlikku ja tasakaalukat tarka meelt õigete sammude astumiseks ja otsuste langetamiseks;

• palume kristliku usu ja Kristuse kiriku töö eest maailmas ja Eestis, et kirikuliikmete, koguduste vabatahtlike abiliste, kirikutöö tegijate ja vaimulike jõud ei raugeks Jumala tee-nimisel ning ligimeste kaudu ühiskonna teenimisel;

• palume kõigi inimeste hingerahu ja meelekindluse pärast;

• palume Issanda Jeesuse Kristuse nimel, lahendust keerulisele olukorrale Eestis ja kogu maailmas.

Ootame teie eestpalveid, mida võite saata koguduse õpetaja aadressile: timo.svedko@eelk.ee. Jätkuvalt on eraviisilise pihi ja armulaua vastuvõtmise võimalus, mille soovist palun samuti mulle teada anda, et leppida kokku sobiv aeg.

Issanda rahu olgu ja jäägu teie kõikidega!

Timo Švedko

EELK Rannu koguduse õpetaja