Osa põrandaid on valmis, Rannu kogudus tänab!

Lisatud: 04/29/20

Rannu Püha Martini kogudus on tänulik, et nüüdseks on renoveeritud põrandad kirikusaali lõunapoolses osas, käärkambris ja selle eesruumis. Käärkambrisse on paigaldatud uus kamin. Nüüd saab kogudus veelgi enam olla kohalikele inimestele toeks viies läbi üritusi ning jätkates lastetööd. Suur tänu: Elva vald, PRIA (MTÜ Võrtsjärve Ühendus), Gustaf-Adolf-Werk, Wienerberger AS ning kõik eraisikutest annetajad.