Rannu kirik atraktiivsemaks turismiobjektiks

Lisatud: 03/16/21

EELK Rannu kogudus viib ellu Võrtsjärve Kalanduspiirkonna projekti “Rannu kirik atraktiivsemaks turismiobjektiks” 1.01.- 25.06.2021. Projekti käigus restaureeritakse Rannu püha Martini kiriku pikihoone põrand ja eksponeeritakse arheoloogilised leiud. Tulemuseks on uuendatud pühakoda, Rannu peamine pärandkultuuriline turismiobjekt, mis on turvaline ja täienenud uue ekspositsiooniga. Rannu kiriku külastatavus on kasvanud ja kogukonna elujõulisus suurenenud. Põranda restaureerimise II etapi kogumaksumus on  59781,6€. Lisanduvad kulud projekti dokumentatsioonile ja järelevalvele. Töid teostab Rehe Ehitus OÜ, muinsuskaitseline järelevalve Kalev Pärn, arheoloogiline järelevalve ja uuringud Heiki Valk. Täname projekti kaasrahastajaid Muinsuskaitseametit ja Elva valda.