Uudised

„Aga taotlege suuremaid armuande! Ja ma näitan teile veel ülevama tee. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus…...


Pühapäeval, 24. veebruaril 2019 kell 14:00 toimub Rannu kirikus pidulik iseseisvuspäeva Jumalateenistus armulauaga, teenib õp Timo Švedko.  Kaasa teenib Nõo kiriku meesansambel....


Rannu kiriku orel saab korda

Lisatud: 02. veebruar 2019

Tere head Rannu koguduse sõbrad!Rannu kogudus on pikalt oodanud võimalust remontida orel. Kogudus esitas 2018 a. sügisel oreli restaureerimise lõpetamiseks rahataotlused Elva vallale ja PRIA-le (LEADER-meede) ning mõlemad taotlused said positiivse hinnangu. Lühiajalise laenuga annab oma panuse ka EELK Toetusfond. Loodame, et orel saab korda juba 1. augustiks 2019. Hoiame seda projekti eestpalves!EELK Rannu Püha Martini kogudus...


Rannu kirikus soojuskiirgur

Lisatud: 02. veebruar 2019

Head Rannu koguduse sõbrad, Alates jõuludest on kõik suures kirikusaalis toimunud jumalateenistused olnud külmal ajal palju hubasemad, sest Rannu kogudusel on nüüd uus soojuskiirgur Weltem. Kirikusaali temperatuur on olnud plusskraadides ka krõbeda külmaga. Suured tänud Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (KÜSK) ja Elva Vallale toetuse eest! EELK Rannu Püha Martini kogudus  ...


Mt 8:23–34 Selle pühapäeva jutluse aluseks olev kirjakoht julgustab meid end kõiges Jumala hoolde usaldama. Issand on see, kellel on meelevald maailma ja kurjuse üle, loodusjõud ja kurjad vaimudki kuulavad tema sõna. Jeesus vaigistas tormi järvel ning aitas kurjadest vaimudest vaevatuid. Tema on see, kes toob lahendused ka meie probleemidele. Temale võime panna oma lootuse. Rasked on ahelad, millega seob meid meie patune loomus. Veel hirmutavamad võivad olla ahelad, millega seovad inimesi kurjad vaimud. Selliste ahelatega seob meid patt, mille laastav jõud tungis inimeste ellu pattulangemisel, siis kui inimene keeldus oma Looja ees olemast kuulekas ning alandlik. Selles olukorras oleme kõik juba oma elu algusest peale ning keegi ei saa tubliduse ja moraalsusega end päästa. Jumala päästet Kristuses vajab nii noor kui vana – me kõik seisame ühel päeval Issanda ees. Kes küll suudab elu lõppedes, olles päästeta, jääda seisma…...


Timo Švedko on teeninud Rannu Püha Martini kogudust möödunud aasta septembrist. Tema introduktsioonitalitus oli 27. jaanuari jumalateenistusel kell 14 Rannu kirikus. Talituse pidas piiskop Joel Luhamets. Erakogu Autor: Rita Puidet, ajaleht Eesti Kirik On kirikuaasta algus, kui kohtun noore, hiljuti ordineeritud vaimulikuga. Ta on alustanud tööd Rannu koguduses, kuid introduktsioonitalituseni on jäänud natuke aega. Tunnen Timo Švedkot (31) varasemast ja tean, et tal on neli tütart. Kui aus olla, siis palusin temalt luba teha jõuludeks perelugu. Sest Timost, kes on Tartu Pauluse koguduse lastehoius õpetaja, lausa õhkub soojust ja turvatunnet. Aga Timo toob vabanduseks tema ja ta pere jaoks muutunud olukorra ning soovi vähemalt esialgu säilitada pere privaatsus. Taeva pooleUurin esmalt Timo juurte järele, millele viitab tema perekonnanimi Švedko. Timo kinnitab, et tema sugupuu viib Poola, Valgevenesse, Ukrainasse, aga sel ajal, kui veel isa käest oleks küsida saanud, ei tundnud…...