PRIA, Elva valla ja EELK Toetusfondi abil saab Rannu kiriku orel korda

Lisatud: 07/22/19

Tere head Rannu koguduse sõbrad!

Rannu kogudus on pikalt oodanud võimalust remontida orel. Kogudus esitas 2018 a. sügisel oreli restaureerimise lõpetamiseks rahataotlused Elva vallale ja PRIA-le (LEADER-meede) ning mõlemad taotlused said positiivse hinnangu. Loodame, et orel saab korda juba 15. augustiks 2019. Oreli taaspühitsemine toimub 18. augustil 2019. Projekti toetab ka EELK Toetusfond lühiajalise laenuga.

Projekti nimetus: Rannu oreli restaureerimise lõpetamine

PRIA Toetuse määr: 90.00%
PRIA toetuse summa: 20142.00

Käesoleva projekti raames on plaanis viia lõpule Rannu kirikus asuva vendade Kriisade oreli (1906) restaureerimistööd, mille valmides oleks orel kontsertkorras. Orel on unikaalne kultuurimälestis ja suurepärase kõlaga kontsertpill. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Põhikiri ja kehtiv Arengukava peavad väga oluliseks kirikute korrashoidu, kontserttegevust, noorte kaasamist ja uute võimaluste leidmist maakoguduste töös. Võrtsjärve Ühenduse arengustrateegia peab oluliseks külade ja kantide identiteeditunde tugevdamist ja kultuurielu toetamist. Koguduseelu toetab oluliselt inimeste hakkamasaamist ja kuuluvustunnet ning põlvkondade lõimumist, kuna püsitegevustest võtavad osa valdavalt perekonnad; korras orel loob selleks veelgi paremad võimalused. Elva valla arengukava: Meie eesmärk on elujõulise kultuuriruumi tagamine ja areng. Lisaks laulu- ja tantsupeotraditsioonidele on Elva vallas oluline säilitada füüsilist kultuuripärandit – kirikud, sünnipaigad, mõisad, mälestuskivid jne, mis peavad olema tähistatud ja külastajatele avatud.

Hoiame seda projekti eestpalves!

-EELK Rannu Püha Martini kogudus

Vt ka varasemat teadet SIIT (link)!