Juhised kogudusele

Lisatud: 11/18/20

KUI OLED

TULNUD KIRIKUSSE

•      järgi turvalise hajutamise põhimõtet (2+2 reeglit)

•      desinfitseeri ruumidesse sisenedes ja väljudes käsi

•      kui turvaline hajutamine pole võimalik, kanna kaitsemaski või visiiri

•      võimalusel osale tegevustel ja kogunemistel virtuaalselt või viirusejärgsel ajal.

SISERUUMIDES JUMALATEENISTUSEL, KIRIKLIKUL TALITUSEL VÕI ÜRITUSEL

•      istu hajutatult vähemalt üle ühe pingirea ja kuni 10-kaupa kõrvuti (v.a perekonna­ liikmed ja kirikutalitusel osalejad)

•      kui hajutamine pole võimalik, kasuta maski või visiiri

•      tervita ja soovi rahu ilma füüsilise kontaktita.

HAIGE VÕI VIIRUSKANDJAGA KOKKU PUUTUNUD

•      ära liigu avalikes kohtades ega tule kirikusse

•      võta kohe ühendust perearstiga ja järgi juhtnööre

•      võimalusel lase ennast testida

•      jää koju 14 päevaks või kuni analüüsi negatiivse tulemuse selgumiseni (test peab olema tehtud alates eneseisolatsiooni 10. päevast)

•      väldi kuni haiguse möödumiseni kõiki lähikontakte

•      võta ühendust oma koguduse õpetajaga, kellelt saad nõu ja tuge.

PALVETA JÄTKUVALT

•      viirushaiguse tõttu hukkunud inimeste hingede pärast;

•      COVID-19 haigusega nakatunute tervenemise eest;

•      eneseisolatsioonis viibivate lähikontaktsete inimeste mittehaigestumise pärast;

•      arstide ja meditsiinipersonali eest, et Jumal annaks tarkust, jõudu ja vastupidavust haigete ravimisel ja nende eest hoolitsemisel;

•      kõigi ametnike ja otsustajate pärast, et Jumal annaks neile kannatlikku, tasakaalukat ja tarka meelt õigete sammude astumiseks ja otsuste langetamiseks;

•       viiruse leviku tõttu töö kaotanud inimeste turvalisuse ja sotsiaalsete tagatiste pärast;

•      majandusraskustesse sattunud ettevõtete püsima jäämise pärast;

•      kõigi inimeste hingerahu ja meelekindluse pärast;

•      kogu tekkinud olukorra lahenemise pärast Eestis ja kogu maailmas;

•      et Issand Kristus hinge ja ihu arstina oleks ise kõiki tervendamas ja õnnistamas.

Soovin Sulle kannatlikku meelt ja Jumala õnnistust!

Timo Švedko

EELK Rannu Püha Martini koguduse õpetaja